Městské části • 2016

Městská část Praha 18

IČO 00231321

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace sídlištních ploch – Letňanské lentilky – 1.fáze
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu Třinecká 650, Praha
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Fryčovická, Praha
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Mateřská škola Beranových – 2. etapa (2.NP)
Stavební úpravy budov mateřských škol
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace sídlištních ploch - Letňanské lentilky - 1. dodatečné práce
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Skanska a.s.
2 39 067 162
Nepro stavební a.s.
4 31 274 529
Pradast, spol. s r.o.
3 11 693 181
M + M servis, s.r.o.
8 4 946 550
Your System, spol.s r.o.
3 1 591 482
Ostatní dodavatelé 3 2 089 045

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

76%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

52%
průměr 81%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 23)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 39% (9 z 23)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 23)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 23)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 23)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 23)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 23)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 13% (3 z 23)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 23)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 23)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 23)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 23)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 23)
Dar od dodavatele politickým stranám 13% (3 z 23)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 26% (6 z 23)