Státní správa • 2015

Národní knihovna České republiky

IČO 00023221

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace Klementina - II. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rozvoj systému NDK
Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení
neuveden
Ø1 v odvětví
Úklidové služby pro objekty NK ČR
Úklidové služby
14
Ø8 v odvětví
Záchranný archeologický výzkum pro II. etapu Revitalizace Klementina
Archeologické služby
1
Ø2 v odvětví
Vybavení interiérů a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři II.
Nábytek
6
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

12%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
S u b t e r r a a.s.
1 478 500 750
Cgi It Czech Republic s.r.o.
2 34 758 880
H E R D U C A spol. s r.o.
1 16 250 000
Národní památkový ústav
1 13 852 750
Dřevozpracující výrobní družstvo
1 11 512 642
Ostatní dodavatelé 11 42 138 973

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (4 z 6)
Necenová soutěž 33% (2 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 604 244 994
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 137 949 670
Nákupy celkem 742 194 664

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

76%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rozvoj systému NDK
Neuveden
24 770 000
Optimalizace systému NDK
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody), Dodatečné práce
9 988 880
„Dočasné zajištění bezpečnostních služeb NK ČR“
Krajní naléhavost
3 382 429

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (2 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 18% (3 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

8%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 13% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,29 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (5 z 17)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.