Státní správa • 2015

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

IČO 00022217

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Vše nevyhrává úzký okruh firem.

22.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Astron studio Cz, a.s.
1 3 200 000
Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu
2 3 132 400
Omt group s.r.o.
2 2 794 800
Digitalcom, a.s.
1 2 357 859
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.
2 2 020 000
Ostatní dodavatelé 38 24 208 401

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 44 606 602
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 57 593 648
Nákupy celkem 102 200 250

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

71%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat - část č. 9, 11
Předchozí zakázka bez nabídek
1 670 000
Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat - část č. 9, 11
Předchozí zakázka bez nabídek
1 670 000
Služby elektronických komunikací
Krajní naléhavost
309 917

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

25%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 46)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 46)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 46)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 46)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 46)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 46)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 46)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (8 z 46)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

43%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,43 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 46)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 46)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 46)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 46)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 46)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 46)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 2% (1 z 46)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 56%

Neposkytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.