Státní správa • 2015

Ministerstvo životního prostředí

IČO 00164801

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

22.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací
Bezpečnostní služby
2
Ø6 v odvětví
Implementace IS AVISme s komponentami EIS/ESS pro resort MŽP a zajištění technické podpory
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
2
Ø2 v odvětví
Informační kampaň k propagaci přínosů evropských fondů
Propagační služby
2
Ø2 v odvětví
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE
Přenosné počítače
5
Ø3 v odvětví
Nákup kancelářských potřeb
Kancelářské potřeby
6
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Securitas Čr s.r.o.
1 249 990 374
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
1 44 721 000
Young & Rubicam Praha s.r.o.
1 36 363 636
Citynet Systems s.r.o.
1 30 475 000
Erebos - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.
4 30 000 000
Ostatní dodavatelé 87 327 465 089

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

81%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 69% (20 z 29)
Necenová soutěž 45% (13 z 29)
Dělení zakázky na části 59% (17 z 29)
Elektronická aukce 3% (1 z 29)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 109 802 044
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 1 109 802 044

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

76%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 31%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,94

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (4 z 95)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (10 z 95)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 95)
Chybné IČO dodavatele 3% (3 z 95)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 95)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 95)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 7% (7 z 95)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (4 z 95)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

27%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 35% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,84 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 95)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 95)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (4 z 95)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 95)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 95)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (3 z 95)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 37% (35 z 95)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.