Státní firmy • 2015

Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČO 49099469

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Intenzifikace úpravny vody Meziboří
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
4
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce ÚV Bedřichov
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
5
Ø4 v odvětví
TP001019 Bílina, Všechlapy, rekonstrukce přivaděče
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
DC 025 015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
Stavební práce na výstavbě kanalizace
8
Ø5 v odvětví
Konzultační služby
Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Syner, s.r.o.
4 351 463 504
Smp Cz, a.s.
2 79 238 908
Eurovia Cs, a.s.
2 33 942 728
Hst Hydrosystémy s.r.o.
3 24 074 030
Grant Thornton Advisory s.r.o.
1 20 000 000
Ostatní dodavatelé 16 147 901 009

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 8% (3 z 38)
Necenová soutěž 37% (14 z 38)
Dělení zakázky na části 34% (13 z 38)
Elektronická aukce 0% (0 z 38)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 712 339 564
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 414 118 936
Nákupy celkem 4 126 458 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

77%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,11

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 41)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 32% (13 z 41)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 41)
Chybné IČO dodavatele 22% (9 z 41)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 41)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 41)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 41)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (2 z 41)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

5%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 7% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,91 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

73%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 41)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 41)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 41)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 41)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 41)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (5 z 41)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (11 z 41)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.