Malá města • 2016

Město Slaný

IČO 00234877

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821
Stavební úpravy školních budov
7
Ø5 v odvětví
Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice – stavební práce
Výstavba vedlejších komunikací
8
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce ledové plochy - Zimní stadion ve Slaném – stavební práce
Stavební úpravy sportovních zařízení
3
Ø4 v odvětví
Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný – stavební práce II
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
6
Ø4 v odvětví
Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném – stavební práce
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mao a.s.
1 25 728 056
Energie - stavební a báňská a.s.
2 19 398 931
Herkul a.s.
1 17 410 324
Konsit a.s.
1 14 409 994
Raeder & Falge s.r.o.
1 8 796 048
Ostatní dodavatelé 3 1 252 058

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce ledové plochy - Zimní stadion ve Slaném – dodatečné stavební práce
Jediný dodavatel (technické důvody)
2 320 869

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (2 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 11% (1 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (1 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 9)