Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Slaný

IČO 00234877

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
10
Ø6 v odvětví
Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice – stavební práce
Výstavba vedlejších komunikací
8
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce ledové plochy - Zimní stadion ve Slaném - stavební práce
Stavební úpravy sportovních zařízení
3
Ø3 v odvětví
Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný – stavební práce II
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
6
Ø4 v odvětví
Plynofikace areálu nemocnice Slaný II.
Stavební úpravy zařízení sociální péče
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
1 88 800 601
Energie - stavební a báňská a.s.
2 19 398 932
Společnost Slaný / HERKUL a.s.
2 19 233 776
KONSIT a.s.
1 14 409 994
EVČ s.r.o.
1 10 994 290

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 83% (5 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 188 613 757
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 639 740 695
Nákupy celkem 828 354 451

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce ledové plochy - Zimní stadion ve Slaném – dodatečné stavební práce
Technické důvody
2 320 869
Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice – dodatečné stavební práce
Technické důvody
1 823 452

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

4%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 71% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,71 (Průměrný počet chyb na zakázku)