Malá města • 2016

Vodovody A Kanalizace

IČO 60418885

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura - 1. fáze
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
8
Ø5 v odvětví
ČOV Třebíč - intenzifikace
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
5
Ø5 v odvětví
Litohoř - kanalizace, CZ.1.02/1.1.00/09.05856, akceptační číslo 09047791
Stavební práce na výstavbě kanalizace
11
Ø5 v odvětví
Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací - 1. fáze
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
9
Ø5 v odvětví
Kanalizace Polánka a Rokytná
Stavební práce na výstavbě kanalizace
19
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
D.i.s., spol. s r.o.
11 152 919 513
Syner Vhs Vysočina, a.s.
10 118 598 957
Skanska a.s.
3 101 823 421
Ri-stav s.r.o.
9 71 706 345
Hochtief Cz a. s.
3 46 685 905
Ostatní dodavatelé 22 147 620 085

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

64%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

29%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 48% (28 z 58)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 64% (37 z 58)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 58)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 58)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 58)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 58)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 58)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 58)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 58)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 58)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 58)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 58)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 58)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 58)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 9% (5 z 58)