Malá města • 2016

Město Litovel

IČO 00299138

Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky
Demolice a zemní práce
5
Ø4 v odvětví
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů
Pojištění
3
Ø2 v odvětví
Litovel - napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø5 v odvětví
Revitalizace historického centra města Litovel - náměstí Přemysla Otakara
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
3
Ø6 v odvětví
Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky
Demolice a zemní práce
neuveden
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ies Recycling, a.s.
3 321 338 416
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 140 000 000
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
2 93 354 073
Stavební firma Vymětal s.r.o.
2 34 830 210
Fortex - Ags, a.s.
1 13 996 791
Ostatní dodavatelé 6 16 077 157

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 43% (3 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 29% (2 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (1 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 13% (2 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 7% (1 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (1 z 15)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 13% (2 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 13% (2 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (3 z 15)