Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Litovel

IČO 00299138

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

78.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

95%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 140 000 000
NOSTA, s.r.o.
3 35 864 725
IES RECYCLING, a.s.
2 21 331 902
ENWOX ENERGY s.r.o.
2 11 617 812
Jiří Novák
1 10 176 855
Ostatní dodavatelé 9 25 840 937

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

81%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 20% (1 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 696 795 258
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 329 833 456
Nákupy celkem 1 026 628 713

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

66%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (1 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)