Státní správa • 2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

IČO 65349423

Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Krolstav Beskyd s.r.o.
3 49 647 051
Reko a.s.
2 11 704 933
Hana Nováčková Ipo
1 11 335 327
Magma Communication s.r.o.
1 7 006 600
Škoda Auto a.s.
3 2 987 667
Ostatní dodavatelé 8 7 960 319

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

26%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 90 641 898
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 213 634 467
Nákupy celkem 1 304 276 365

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

76%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 6% (1 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

9%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 15% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,62 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (2 z 18)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.