Státní firmy • 2015

Dopravní podnik Ostrava a.s.

IČO 61974757

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

28.
pořadí
68%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace tramvají typu T3 na částečně nízkopodlažní tramvaje 2014-2015.
Generální opravy kolejových vozidel
1
Ø3 v odvětví
Modernizace tramvají typu K2 na Vario LF2 a typu T3 na Vario LF.
Generální opravy kolejových vozidel
1
Ø3 v odvětví
Dodávka nízkopodlažních trolejbusů 2014-2015 - II
Trolejbusy
3
Ø1 v odvětví
DODÁVKA NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA CNG POHON
Nízkopodlažní autobusy
2
Ø2 v odvětví
Palubní systém pro vozidla MHD
Počítačové terminály
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Solaris Czech spol. s r.o.
2 691 606 200
Pragoimex a.s.
2 621 594 000
Škoda Electric a.s.
1 144 750 000
Master It Technologies, a.s.
1 76 822 820
Ohl Žs, a.s.
1 59 751 091
Ostatní dodavatelé 12 104 191 830

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 40% (2 z 5)
Dělení zakázky na části 40% (2 z 5)
Elektronická aukce 20% (1 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 710 844 423
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 621 402 077
Nákupy celkem 3 332 246 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Provedení přeložek VN a NN sítí.
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (právní důvody)
4 862 356
Ostrava – Trolejbusová trať na Hranečník- část SO 415.1 Trolejové vedení Františkov
Předchozí zakázka bez nabídek, Krajní naléhavost
1 177 193

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

18%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 22%
Zrušené zakázky 55%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 21% (4 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 26% (5 z 19)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 66% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,59 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 19)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 19)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (1 z 19)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 19)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 19)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 19)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 5% (1 z 19)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 29%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.