Státní správa • 2015

Národní technická knihovna

IČO 61387142

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka odborných periodik
Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny
2
Ø2 v odvětví
Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu
Poradenské a konzultační inženýrství
2
Ø4 v odvětví
Rozvoj ICT v nové budově Národní technické knihovny – III. etapa – uplatnění opčního práva na poskytování služeb podpory řešení.
Informační systémy a servery
1
Ø2 v odvětví
Nákup předplatného elektronických časopisů pro roky 2014-2016
Odborné časopisy
2
Ø2 v odvětví
Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. INC KMA0906A, č. NTK 31/2009 - "Softwarové řešení pro Národní úložiště šedé literatury"
Dodávka programového vybavení
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ebsco Information Services s.r.o.
1 31 700 000
Komix s.r.o.
1 21 000 000
Hewlett-packard s.r.o.
1 7 062 871
Suweco Cz, s.r.o.
1 6 897 696
Incad, spol. s r.o.
1 2 643 867
Ostatní dodavatelé 6 10 889 006

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

34%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 80 193 440
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 597 604 155
Nákupy celkem 677 797 595

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

47%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

7%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 27% (3 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 9% (1 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 36% (4 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 3,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

59%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 9% (1 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 36% (4 z 11)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.