Malá města • 2016

Město Kojetín

IČO 00301370

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovní hala Kojetín
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
3
Ø4 v odvětví
„ Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín“
Stavební úpravy chodníků
4
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti SEVER v Kojetíně
Stavební úpravy domů
3
Ø4 v odvětví
Separace a svoz bioodpadů ve městě Kojetín
Pracovní nákladní vozidla se zařízením pro manipulaci
4
Ø4 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 MAN 18.340 4x4
Cisternové automobilové stříkačky
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ptáček - pozemní stavby s.r.o.
1 29 865 466
Sates Morava spol. s r.o.
1 29 840 000
Erding, a.s.
1 5 923 099
Kobit, spol. s r.o.
1 4 889 900
Kobit - Thz s.r.o.
1 3 897 772
Ostatní dodavatelé 5 7 079 766

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 100% (1 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (4 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 40% (4 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (1 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (2 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 10)