Malá města • 2016

Město Frýdlant nad Ostravicí

IČO 00296651

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
„ Stavební úpravy ZŠ T.G. Masaryka č.p.1260“
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce střechy střediska sociálních služeb domova seniorů Frýdlant nad Ostravicí
Rekonstrukce budov
2
Ø5 v odvětví
Oprava ulice Nádražní ve Frýdlantu nad Ostravicí
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
1 49 652 540
Cone - Stavitelství, a.s.
5 20 870 232
Probi Inženýring s.r.o.
1 18 981 738
Stav Moravia spol. s r. o.
1 11 076 455
Colas Cz, a.s.
1 9 410 813
Ostatní dodavatelé 5 10 024 361

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,88

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

44%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (5 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 7% (1 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (2 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (1 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 43% (6 z 14)