Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Frýdlant nad Ostravicí

IČO 00296651

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

49.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
COLAS CZ, a.s.
2 19 686 115
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.
5 15 341 546
BDSTAV MORAVA s.r.o.
1 13 999 949
STASEKO PLUS s.r.o.
1 8 140 804
DAV, a.s.
1 6 495 072
Ostatní dodavatelé 6 20 444 164

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 203 069 689
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 275 485 991
Nákupy celkem 478 555 680

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (3 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

61%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 74% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,53 (Průměrný počet chyb na zakázku)