Státní firmy • 2015

Lesy hl.m. Prahy

IČO 45247650

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

7.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rámcová smlouva - přípravné a stavební práce
Regulace řek a ochrana před povodněmi
5
Ø7 v odvětví
Pomocné práce ve Stromovce
Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
8
Ø6 v odvětví
Stavební úpravy a zateplení objektu Strážnice Hostivař
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
3
Ø4 v odvětví
Dodávka automobilů
Sklápěcí nákladní auta
2
Ø2 v odvětví
Zajištění nákladní automobilové dopravy
Pronájem nákladních automobilů s řidičem
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stava s r.o.
12 10 911 700
T-gena s.r.o.
1 10 149 621
Pražské vodohospodářské stavby, s.r.o.
1 10 149 621
Pas Natura s.r.o.
1 10 149 621
Vjaz s.r.o.
1 10 149 621
Ostatní dodavatelé 44 84 503 180

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 141 075 232
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 153 230 958
Nákupy celkem 294 306 191

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Telekomunikační služby
Neuveden
828 420
Telekomunikační služby
Neuveden
828 420

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 57%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 60)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (11 z 60)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 60)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 60)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 60)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 60)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 60)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 60)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

76%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 79% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,12 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 60)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 60)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 60)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 60)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 60)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 60)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (15 z 60)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.