Státní správa • 2015

Fond dalšího vzdělávání

IČO 00405698

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Sodexo Pass Česká republika a.s.
2 21 975 380
Pmvia s.r.o.
3 15 129 969
Bdo Advisory s.r.o.
4 14 867 539
Metodica, institut pro další vzdělávání
2 12 672 314
Hope Group s.r.o.
2 10 421 365
Ostatní dodavatelé 39 45 612 593

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (2 z 17)
Necenová soutěž 82% (14 z 17)
Dělení zakázky na části 71% (12 z 17)
Elektronická aukce 0% (0 z 17)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

38%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 120 679 162
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 698 646 222
Nákupy celkem 819 325 384

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

76%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

31%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 23%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,88

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 52)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (6 z 52)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 52)
Chybné IČO dodavatele 12% (6 z 52)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 52)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 52)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 52)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (6 z 52)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

12%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 19% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,46 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

70%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 52)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 52)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (5 z 52)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 52)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 52)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 52)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 48% (25 z 52)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.