Malá města • 2016

Město Horní Benešov

IČO 00296007

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Víceúčelové hřiště Horní Benešov“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Město Horní Benešov – vnitřní úpravy sportovní haly
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Zateplení objektu MŠ ve městě Horní Benešov
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
„Vnitřní úpravy sportovní haly“
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
„Snížení energetické náročnosti budovy internátu v Horním Benešově“
Stavební úpravy domů
6
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ekkl a.s.
1 16 321 756
Fichna - Hudeczek a.s.
1 6 856 765
Beskydská stavební, a.s.
1 6 096 386
Hrušecká stavební spol. s r.o.
1 3 945 675
Rýmstav Cz spol. s r.o.
1 3 807 052
Ostatní dodavatelé 3 8 455 758

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

70%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
„Vnitřní úpravy sportovní haly“
Neuveden
3 945 675

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (2 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 38% (3 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)