Státní firmy • 2015

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

IČO 26722445

O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
SUSEN - generální dodávka staveb v areálu Řež
Výstavba výzkumných a testovacích zařízení
8
Ø1 v odvětví
SUSEN - Technologie PFW
Výstavba výzkumných a testovacích zařízení
1
Ø1 v odvětví
Montáž ocelových prvků pro projekt Vývoj a prototypová dodávka Horkých komor pro Jules Horowitz Reaktor, Francie (Cadarache) - Minitendr W+1
Instalace a montáž ocelových konstrukcí
1
Ø4 v odvětví
Montáž ocelových prvků pro projekt Vývoj a prototypová dodávka Horkých komor pro Jules Horowitz Reaktor, Francie (Cadarache) - Minitendr P+1
Instalace a montáž ocelových konstrukcí
2
Ø4 v odvětví
Montáž ocelových prvků pro projekt Vývoj a prototypová dodávka Horkých komor pro Jules Horowitz Reaktor, Francie (Cadarache) - Minitendr P+1 – kotevní desky
Instalace a montáž ocelových konstrukcí
1
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chemcomex Praha, a.s.
5 426 675 963
Nuvia a.s.
6 323 300 369
Metrostav a.s.
2 240 389 792
Zlínstav a.s.
2 102 507 062
Mico, spol. s r.o.
1 50 000 000
Ostatní dodavatelé 29 174 714 518

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 43% (18 z 42)
Necenová soutěž 52% (22 z 42)
Dělení zakázky na části 5% (2 z 42)
Elektronická aukce 0% (0 z 42)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 332 247 915
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 1 332 247 915

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

42%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 51%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,36

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

73%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 47)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (2 z 47)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 47)
Chybné IČO dodavatele 28% (13 z 47)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 47)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 47)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 47)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (4 z 47)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

44%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 55% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,81 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 47)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 47)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 47)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 47)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 47)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 47)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 23% (11 z 47)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.