Státní správa • 2015

Nejvyšší kontrolní úřad

IČO 49370227

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka 7 ks nových osobních automobilů
Osobní vozidla
5
Ø3 v odvětví
KIS - 2013, úprava aplikace KIS
Programování programového vybavení a poradenské služby
neuveden
Ø1 v odvětví
PDS – podpora diskového subsystému
Opravy a údržba
neuveden
Ø3 v odvětví
None
Balík programů pro oblast vzdělávání
neuveden
Ø1 v odvětví
SAPL - 2013 - upgrade licencí SAP ESS na SAP MSS
Balík programů pro oblast vzdělávání
neuveden
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Škoda Auto a.s.
1 2 278 028
Aquasoft spol. s r.o.
1 1 068 800
Gapp System, spol. s r.o.
1 945 000
Sap Čr, spol. s r.o.
2 552 556
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
1 107 700

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

27%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 18 611 799
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 241 681 842
Nákupy celkem 260 293 641

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

54%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
KIS - 2013, úprava aplikace KIS
Jediný dodavatel (právní důvody)
1 068 800
PDS – podpora diskového subsystému
Jediný dodavatel (právní důvody)
945 000
None
Jediný dodavatel (právní důvody)
383 536
SAPL - 2013 - upgrade licencí SAP ESS na SAP MSS
Jediný dodavatel (právní důvody)
169 020
None
Jediný dodavatel (právní důvody)
107 700

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

0%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

0%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 83% (5 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 83% (5 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 17% (1 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

66%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 81% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,77 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.