Státní firmy • 2015

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

IČO 25656112

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odstranění povodňových škod - Prosecké sběrače, Praha 9
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
2
Ø5 v odvětví
ÚV Želivka, rekonstrukce čerpací stanice surové vody
Systém pro řízení vodního hospodářství
3
Ø3 v odvětví
PČOV Miškovice - modernizace, č. akce 1359700
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
9
Ø5 v odvětví
ÚČOV - zvýšení kapacity odvodnění kalu a hygienizace
Výstavba zařízení na odvodňování kalů
3
Ø4 v odvětví
Odstranění povodňových škod - Pankrácka štola, Praha 4
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Čermák a Hrachovec a.s.
7 346 405 468
Pragis a.s.
7 314 505 082
Smp Cz, a.s.
3 226 098 537
Metrostav a.s.
6 195 943 067
Ohl Žs, a.s.
2 188 982 036
Ostatní dodavatelé 76 956 467 065

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

70%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 30% (13 z 43)
Necenová soutěž 81% (35 z 43)
Dělení zakázky na části 23% (10 z 43)
Elektronická aukce 0% (0 z 43)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 331 899 957
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 7 557 199 043
Nákupy celkem 9 889 099 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

18%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Odstranění povodňových škod - Prosecké sběrače, Praha 9
Krajní naléhavost
228 875 105
Odstranění povodňových škod - Pankrácka štola, Praha 4
Krajní naléhavost
111 941 260
Odstranění povodňových škod - Holešovický sběrač, Praha 7
Krajní naléhavost
110 704 515
Odstranění povodňových škod - Kanalizace ul. U Vojtěšky, Praha 6
Krajní naléhavost
77 333 602
Odstranění povodňových škod - oblast ulice Papírenské, Praha 6
Krajní naléhavost
77 306 772

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 12%
Zrušené zakázky 2%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,76

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 102)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (8 z 102)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 102)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 102)
Chybné IČO zadavatele 3% (3 z 102)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 102)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 102)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (7 z 102)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

32%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 52% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,55 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 102)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 102)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 102)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 102)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 102)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (6 z 102)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (13 z 102)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.