Nemocnice • 2015

Fakultní nemocnice Hradec Králové

IČO 00179906

Dobrý zadavatel. Vše nevyhrává úzký okruh firem. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

5.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Monoklonální protilátky
Různé léčivé přípravky
4
Ø2 v odvětví
Léčivé přípravky pro léčbu roztroušené sklerosy
Léčivé přípravky pro centrální nervový systém
1
Ø3 v odvětví
Léčivé přípravky pro léčbu roztroušené sklerosy
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
1
Ø3 v odvětví
Inhibitory proteinkinázy
Různé léčivé přípravky
3
Ø2 v odvětví
Separátory krve
Venepunkční přístroje k odběrům krve
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
7 261 657 348
Pharmos, a.s.
3 208 023 333
Teva Pharmaceuticals Cr, s.r.o.
2 125 472 730
Alliance Healthcare s.r.o.
5 106 889 606
Philips Česká republika s.r.o.
4 79 705 566
Ostatní dodavatelé 236 900 831 517

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (27 z 94)
Necenová soutěž 13% (12 z 94)
Dělení zakázky na části 61% (57 z 94)
Elektronická aukce 15% (14 z 94)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

44%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 726 834 336
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 7 007 874 164
Nákupy celkem 8 734 708 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

68%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Léčivé přípravky pro léčbu roztroušené sklerosy
Neuveden
62 736 365
Léčivé přípravky pro léčbu roztroušené sklerosy
Neuveden
62 736 365
Servis RTG zařízení Philips
Neuveden
15 223 840
Opravy a údržba zdravotnických prostředků pro radioterapii
Neuveden
12 256 198
RTG kontrastní látky
Neuveden
4 412 400

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 31%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,06

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (1 z 260)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 41% (107 z 260)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 260)
Chybné IČO dodavatele 10% (25 z 260)
Chybné IČO zadavatele 0% (1 z 260)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 260)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 11% (28 z 260)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (53 z 260)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

60%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 74% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,75 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 260)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 260)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 260)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 260)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 260)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (2 z 260)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (44 z 260)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.