Nemocnice • 2015

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

IČO 71009396

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

5.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel I
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
2
Ø2 v odvětví
Analytický a mapový modul pro identifikaci podílů zdrojů na imisní situaci
Laboratorní služby
3
Ø4 v odvětví
Realizace úspor energie – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví
Dodávka plynů a pronájem tlakových lahví
Plyny
2
Ø2 v odvětví
Očkovací látky
Očkovací látky
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Envitech Bohemia s.r.o.
1 31 691 981
E-expert, spol. s r.o.
1 19 935 779
Therm, spol. s r. o.
1 18 786 881
Dynex Laboratories, s.r.o.
2 13 163 800
Siad Czech spol. s r.o.
1 12 746 610
Ostatní dodavatelé 43 71 682 531

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 168 055 585
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 596 612 915
Nákupy celkem 764 668 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

78%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Hmotnostní spektrometr MALDI-TOF
Neuveden
6 900 000
Upgrade SW Predictor LimA
Jediný dodavatel (technické důvody)
1 601 293
Upgrade SW CADNA
Jediný dodavatel (technické důvody)
618 869
Specializovaný software - typu MATLAB
Jediný dodavatel (technické důvody)
407 384
Modernizace HW a upgrade vnitřního SW stávajících měřicích přístrojů
Jediný dodavatel (technické důvody)
305 375

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 49)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 49)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 49)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 49)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 49)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 49)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 49)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 49)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

72%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 86% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,68 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 49)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 49)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 49)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 49)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 49)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 49)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (11 z 49)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.