Státní firmy • 2015

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

IČO 00088455

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

32.
pořadí
67%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Technické zázemí Správy KRNAP
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Tvorba lesních hospodářských plánů
Služby v oblasti lesnictví
2
Ø4 v odvětví
Revitalizace klášterní zahrady
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
10
Ø5 v odvětví
Péče o zvěř v mimovegetačním období
Různé specializované stavební práce
8
Ø4 v odvětví
Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování
Letecké mapování
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Aquasys spol. s r.o.
23 54 039 049
Fischer Tpd s.r.o.
18 45 449 830
Kampa - Marynka s.r.o.
4 27 489 364
Macon a.s.
1 24 330 953
Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.
1 23 497 259
Ostatní dodavatelé 154 171 644 039

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 3% (1 z 29)
Necenová soutěž 7% (2 z 29)
Dělení zakázky na části 90% (26 z 29)
Elektronická aukce 0% (0 z 29)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 410 862 894
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 199 680 477
Nákupy celkem 610 543 371

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

37%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 38%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 201)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 201)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 201)
Chybné IČO dodavatele 1% (3 z 201)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 201)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 201)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (3 z 201)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (37 z 201)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,03 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 201)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 201)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 201)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 201)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 201)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 201)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (16 z 201)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 29%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.