Státní správa • 2015

Národní Muzeum

IČO 00023272

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pan servis s.r.o.
6 69 909 053
Metrostav a.s.
2 59 798 823
Pracom s.r.o.
1 23 255 990
Luwex, akciová společnost (a.s.)
2 20 690 318
Česká pojišťovna a.s.
2 6 343 241
Ostatní dodavatelé 14 33 453 863

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 216 400 006
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 465 391 016
Nákupy celkem 681 791 022

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

14%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění bezpečnostních služeb ve formě střežení
Krajní naléhavost
22 706 090
Zajištění služeb dozoru v expozicích a výstavách
Krajní naléhavost
14 021 461
Zajištění bezpečnostních služeb
Neuveden
11 832 930
Zajištění bezpečnostních služeb
Neuveden
11 630 190
Zajištění dozoru expozic
Neuveden
7 690 735

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

42%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 21%
Zrušené zakázky 11%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,61

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (7 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (1 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 28)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

22%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 28% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,86 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 28)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 28)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 11% (3 z 28)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 28)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 28)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 28)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (2 z 28)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 56%

Neposkytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.