Státní firmy • 2015

Správa Pražského Hradu

IČO 49366076

Dobrý zadavatel. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

11.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Jízdárna Pohořelec - zkapacitnění skladů
Stavební úpravy skladů a průmyslových budov
5
Ø5 v odvětví
Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu pro období let 2013-2014
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví
Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu pro období let 2015-2016
Zemní plyn
3
Ø3 v odvětví
Servis slaboproudých technologií areálu Pražského hradu
Opravy a údržba bezpečnostního zařízení
3
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce RS/TS 7700 a RS/TS 7800
Elektroinstalační práce
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vemex s.r.o.
2 63 669 040
Geosan Stavební a.s.
1 34 976 963
Techniserv, spol. s r.o.
1 29 359 975
Sp spol. s r.o.
2 27 930 443
Eltras, spol. s r.o.
1 24 193 758
Ostatní dodavatelé 15 111 410 457

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 291 540 637
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 002 958 909
Nákupy celkem 1 294 499 546

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka elektřiny pro odběrná místa Správy Pražského hradu pro první čtvrtletí 2015
Krajní naléhavost
2 640 768
Servis digitální pobočkové automatické ústředny HiPath 4000
Jediný dodavatel (technické důvody)
33 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,21

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (3 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 22)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (1 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (3 z 22)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

54%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 73% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,05 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 5% (1 z 22)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 22)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 22)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 22)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 22)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (1 z 22)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 32% (7 z 22)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.