Státní správa • 2015

Správa Národního parku České Švýcarsko

IČO 70565759

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Az Sanace a.s.
1 89 919 842
Arcadis Cz a.s.
3 55 061 755
Uniles, a.s.
4 11 092 788
Marek Klofáč
1 6 050 765
Jiří Harych
1 3 484 375
Ostatní dodavatelé 16 2 701 962

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 171 389 081
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 12 766 236
Nákupy celkem 184 155 317

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 61%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

52%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 38%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 26)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 26)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 26)
Chybné IČO dodavatele 8% (2 z 26)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 26)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 26)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 26)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 26)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 26)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 26)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 26)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 26)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 26)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 26)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 4% (1 z 26)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.