Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Zábřeh

IČO 00303640

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

27%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Oprava místních komunikací - Zábřeh
Práce na opravě silnic
1
Ø6 v odvětví
Zábřeh - oprava komunikací
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Zábřeh a jeho příspěvkové organizace
Elektrická energie
3
Ø5 v odvětví
Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Zábřeh a jeho příspěvkové organizace
Elektrická energie
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EKO servis Zábřeh s.r.o.
2 25 548 115
Amper Market, a.s.
2 20 075 452
VW WACHAL a.s.
1 18 236 734
STRABAG a.s.
1 14 852 930
SWIETELSKY stavební s.r.o.
2 14 842 000
Ostatní dodavatelé 10 21 079 706

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

41%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 17% (1 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 207 611 656
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 422 516 056
Nákupy celkem 630 127 713

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

55%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (4 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 19)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

69%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,76 (Průměrný počet chyb na zakázku)