Státní firmy • 2015

Vojenský technický ústav, s.p.

IČO 24272523

Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Ostraha odštěpných závodů ve VTÚ s.p.
Strážní služby
4
Ø3 v odvětví
Dodávka speciálního HW pro vojenská štábní vozidla
Součástí vojenských vozidel
3
Ø2 v odvětví
Dodávka speciálních zodolněných NTB pro vojenská vozidla
Součástí vojenských vozidel
2
Ø2 v odvětví
Finanční leasing osobních automobilů
Osobní vozidla
1
Ø3 v odvětví
Dodávka zařízení pro audiovizuální konferenční služby na specifickém komunikačním prostředí AČR
Součástí vojenských vozidel
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Rei s.r.o.
1 9 053 460
Akermann Electronic Praha, spol. s r.o.
2 6 842 180
C System Cz a.s.
1 4 916 862
Škoda Auto a.s.
1 3 361 614
Ttc Telekomunikace, s.r.o.
1 1 989 400
Ostatní dodavatelé 5 6 720 991

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

18%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 32 884 508
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 014 581 992
Nákupy celkem 1 047 466 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

44%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Finanční leasing osobních automobilů
Neuveden
3 361 615
Integrace CIV/MIL - projekt
Neuveden
1 795 369
Dodávka bateriových článků VARTA
Neuveden
1 001 250

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 67%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (1 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 9% (1 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 36% (4 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

58%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 68% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 11)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.