Státní správa • 2015

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

IČO 70886288

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Technické zhodnocení automobilových žebříků AZ30
Přebudování a generální opravy vozidel
2
Ø1 v odvětví
Nákup cisternových automobilových stříkaček
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Nákup cisternových automobilových stříkaček
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS)
Cisternové automobilové stříkačky
3
Ø2 v odvětví
Nákup cisternové automobilové stříkačky II.
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Fire & Safety Systems spol. s r.o.
6 23 495 127
Wiss Czech, s.r.o.
2 14 538 656
Luing Pyrex, spol. s r.o.
1 10 760 000
Strojírna Potůček s.r.o.
1 5 112 155
Kobit, spol. s r.o.
1 2 305 000
Ostatní dodavatelé 1 1 898 730

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

76%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 57% (4 z 7)
Dělení zakázky na části 29% (2 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

35%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 59 679 101
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 434 924 085
Nákupy celkem 494 603 186

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

38%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Nákup cisternových automobilových stříkaček
Předchozí zakázka bez nabídek
10 760 000
Oprava automobilového žebříku (AZ30)
Jediný dodavatel (technické důvody)
2 166 667

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 27%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 33% (4 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

46%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,35 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

61%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 50% (6 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (1 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (4 z 12)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.