Hospitals • 2015

Fakultní nemocnice Plzeň

IČO 00669806

Good buyer. Buyer profile is in relatively good shape. Buyer does not avoid following procurement law.

1.
ranking
85%
zIndex

Buyer's statement

 

KOMENTÁŘ FN PLZEŇ K VYBRANÝM HODNOCENÝM PARAMETRŮM:

 

Kvalita dat ve Věstníku

Po prověření všech uvedených konkrétních případů musíme konstatovat, že nikde nedošlo k porušení žádných pravidel, všechny zákonem požadované postupy byly dodrženy, všechny údaje, které měly být uveřejněny, byly řádným způsobem uveřejněny. Uvedené skutečnosti, vyhodnocené systémem jako chyby, jsou důsledkem omezených možností, které formuláře uveřejňované na VVZ poskytují (např. dílčí plnění zakázek), v kombinaci se změnami pravidel uveřejňování v průběhu sledovaného období.

Konzistentní jednání

Předmětem hodnocení jsou skutečnosti, které ve většině případů nemá zadavatel šanci ovlivnit.

Kvalita dat na Profilu

Z uvedených řádově stovek chyb lze ve skutečnosti za chybu (a to pouze formálního charakteru) považovat max. několik desítek. Důvodem jsou opět omezené možnosti práce s profily zadavatele v kombinaci s možnostmi VVZ. Jako příklad lze uvést neshody cen na profilu a VVZ, které vznikají zaokrouhlením pro potřeby uveřejnění na VVZ. Dále je třeba rozlišovat údaje na profilu e-tržiště, kde jsou uváděné výhradně VZ malého rozsahu! Skutečné chyby (kterých je minimum) jsou průběžně opravovány odpovědnými pracovníky FN Plzeň v rámci průběžné kontroly procesu zadávání VZ.

zIndex comment

1) Kvalita dat ve Věstníku - není pravdou, že by Věstník veřejných zakázek neumožňoval uveřejnit prvky, jejichž absenci zIndex penalizuje (počet nabídek, cena apod.). Chybovost dat FN Plzeň je nicméně relativně nízká a je možné ji připisovat spíše administrativním chybám, než špatné praxi.

2) Konzistentní jednání - Zadavatel má jistě možnost ovlivnit počty změn a frekvenci rušení zakázek. Za sporné lze sice považovat případy rušení kvůli jediné nabídce - i u nich však může být na vině podcenění průzkumu trhu či nevhodná následná specifikace předmětu.

V žádném případě netvrdíme, že se obdobným nedostatkům lze vždy zcela vyhnout. Porovnáváme pouze, zda u některých zadavatelů nenastávají příliš často (takovým zadavatelem FN Plzeň není).

3) Kvalita dat na profilu - vyjádření je nepřesné. Křížová kontrola cen ve Věstníku a na profilu připouští určitou odchylku (způsobenou např. zaokrouhlením), v případě FN Plzeň se však zpravidla jedná o uvedení nulové konečné ceny, jak je z výpisu na profily.info patrné.

Právní povaha chyb v zakázkách malého rozsahu je skutečně sporná. Nejasnost zde naráží na slabší povinnost dle §147a ZVZ se silnějšími požadavky vyhlášky 133/2012 Sb., která popisuje datovou strukturu i pro zakázky malého rozsahu. Nemusí se nutně jednat o pochybení v zákonném smyslu, avšak neuvádění základních údajů je naší metodikou nahlíženo jako postup v rozporu s principy transparence.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

83%
average 57%
Largest contracts
Industry
Bids
FN Plzeň – Hybridní skener PET/MR
Gama kamery
2
Ø2 in industry
Zajištění dietního stravování pacientů FN Plzeň - Bory /3.
Vaření jídel
3
Ø2 in industry
FN Plzeň – Hybridní skener PET/CT
Gama kamery
3
Ø2 in industry
Krevní deriváty II.
Léčivé přípravky pro krev a krvetvorné orgány
6
Ø3 in industry
Vybavení a provozní materiál pro biochemické laboratoře FN Plzeň
Biochemické analyzátory
4
Ø2 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

93%
average 69%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
21 382,027,355
Alliance Healthcare s.r.o.
23 305,688,719
Pharmos, a.s.
8 190,740,286
Siemens, s.r.o.
9 168,206,550
Roche s.r.o.
7 144,299,882
Other suppliers 329 1,805,793,583

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

92%
average 82%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (15 from 0)
Nonprice competition 24% (46 from 190)
Division into lots 76% (144 from 190)
E-auction 76% (145 from 190)
Innovative procedure 0% ( from 190)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

71%
average 45%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 4,068,793,969
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 3,931,211,531
Total 8,000,005,500

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

90%
average 78%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Servisní zabezpečení lineárních urychlovačů Elekta Synergy
Not disclosed
- 24,470,000
Dodávky chladu do FN Plzeň - areál Lochotín
Not disclosed
- 16,787,500
Servisní zabezpečení lineárních urychlovačů Elekta Synergy
Not disclosed
- 14,850,000
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z FN Plzeň - opce
Not disclosed
- 10,672,200
Dodávka programovacích prací při vývoji klinického IS WinMedicalc FN Plzeň
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
- 5,990,000

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

74%
average 53%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 5%
Cancelled contracts 18%
Average requirements modifications count 0.26

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

94%
average 83%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 1% (5 from 397)
Final or estimated price not published 16% (64 from 397)
Procedure type not published 0% (0 from 397)
Missing supplier ID 3% (12 from 397)
Missing buyer ID 0% (0 from 397)
Wrong buyer name 0% (0 from 397)
Missing call for tenders 4% (14 from 397)
Missing winning price 0% ( from 397)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 397)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

78%
average 45%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 94% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.69 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

94%
average 89%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 1% (3 from 397)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 1% (2 from 397)
Subcontractor share above 50 % 0% (1 from 397)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 397)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 397)
Supplier donating to political party 1% (3 from 397)
Supplier did not publish financial results on time 12% (49 from 397)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

50%
average 33%

Conditional disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.