Státní správa • 2015

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

IČO 00023442

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

36.
pořadí
66%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Psg-international a.s.
2 269 700 651
Psj, a.s.
3 239 232 415
Trade Fides, a.s.
1 23 725 672
Ceiba, s.r.o.
2 1 511 369
Hrubymoving s.r.o.
1 1 306 780
Ostatní dodavatelé 7 1 412 364

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 539 251 307
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 539 251 307

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 67%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,83

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (4 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 12% (2 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 16)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,86 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (2 z 16)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 56%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.