Nemocnice • 2015

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČO 00829838

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

16.
pořadí
68%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
,,Dodávka spirálního počítačového tomografu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o."
Tomografické přístroje
3
Ø2 v odvětví
,, Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o."
Zemní plyn
3
Ø3 v odvětví
,,Přístavba Onkologie včetně demolice objektu na stpč. 1382"
Stavební úpravy zařízení sociální péče
5
Ø5 v odvětví
,,Dodávka elektrické energie pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o."
Elektrická energie
3
Ø4 v odvětví
„Zajištění komplexních úklidových služeb Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.“
Úklidové služby
6
Ø8 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Philips Česká republika s.r.o.
2 36 500 000
Lama energy a.s.
1 19 422 500
Euromont Group a.s.
1 17 989 084
Lumius, spol. s r.o.
1 12 000 000
Putzteufel.cz, s.r.o., úklidový servis
1 6 432 707
Ostatní dodavatelé 4 13 993 744

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

88%
průměr 82%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

34%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 106 338 036
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 836 432 964
Nákupy celkem 942 771 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 78%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,56

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 30% (3 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

18%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 27% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,34 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 30% (3 z 10)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.