Státní správa • 2015

Ministerstvo kultury

IČO 00023671

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

36.
pořadí
66%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pragoplyn, a.s.
5 128 040 412
Vodafone Czech Republic a.s.
1 111 000 000
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 95 000 000
Pražská energetika, a.s.
2 81 518 092
Amper Market, a.s.
1 79 165 460
Ostatní dodavatelé 10 87 555 215

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 582 279 179
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 554 683 624
Nákupy celkem 2 136 962 804

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

46%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

48%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 35%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,93

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 20% (4 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

13%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 15% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 5% (1 z 20)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.