Státní firmy • 2015

Český Rozhlas

IČO 45245053

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka softwarových licencí a služeb Software Assurance v rámci licenční smlouvy Microsoft
Balíky programů a informační systémy
5
Ø2 v odvětví
Mixážní vysílací systémy
Mixážní pulty
4
Ø2 v odvětví
Poskytování služeb reklamy a propagace v olympijském cyklu 2013 - 2016
Reklamní služby
1
Ø1 v odvětví
Systém DaletPLus - hardware rozšíření
Pracovní stanice
1
Ø2 v odvětví
Datová a kontribuční síť ČRo - dodatek č. 2
Datové služby
neuveden
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

94%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Power Systems s.r.o.
7 50 899 149
Sodexo Pass Česká republika a.s.
4 50 592 181
Softwareone Czech Republic s.r.o.
1 40 000 000
Altei spol. s r.o.
1 40 000 000
Edenred Cz s.r.o.
1 38 037 235
Ostatní dodavatelé 151 468 144 015

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 15% (6 z 39)
Necenová soutěž 38% (15 z 39)
Dělení zakázky na části 67% (26 z 39)
Elektronická aukce 10% (4 z 39)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 756 983 460
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 214 823 977
Nákupy celkem 2 971 807 437

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

55%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

39%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 18%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 13% (22 z 171)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (57 z 171)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 171)
Chybné IČO dodavatele 11% (18 z 171)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 171)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 171)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (13 z 171)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (49 z 171)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

21%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 26% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,77 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 171)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 171)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (2 z 171)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 171)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 171)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 171)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (35 z 171)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.