Státní firmy • 2015

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

IČO 00064459

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Naučná stezka kolem nové expozice slonů v Zoo Praha
Výstavba tematických parků
3
Ø4 v odvětví
Restaurace Afrika v Zoo Praha
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie
Elektrická energie
6
Ø4 v odvětví
Revitalizace skalního masivu – svah nad expozicí vzácných papoušků (Opěrná zeď a Vinice)
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Pavilon velemloků v Zoo Praha
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Swietelsky stavební s.r.o.
8 52 710 346
Sps engineering, s.r.o.
2 20 433 526
Centropol Energy, a.s.
2 14 768 493
Korlea Invest, a.s., organizační složka
1 14 418 664
Konstruktiva Branko, a.s. v likvidaci
1 10 098 506
Ostatní dodavatelé 43 46 954 810

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 50% (1 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 201 384 348
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 282 510 010
Nákupy celkem 483 894 358

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

36%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

8%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 48%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,44

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (2 z 57)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 70% (40 z 57)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 57)
Chybné IČO dodavatele 11% (6 z 57)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 57)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 57)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 57)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (10 z 57)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 39% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,37 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 57)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 57)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 57)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 57)
Insolvence dodavatele 2% (1 z 57)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (6 z 57)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 5% (3 z 57)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.