Malá města • 2016

Město Chlumec nad Cidlinou

IČO 00268861

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

45.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kabiny Fotbalového klubu v Chlumci nad Cidlinou
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
6
Ø4 v odvětví
Oprava chodníků v Chlumci nad Cidlinou 2014
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikací a chodníků v Chlumci nad Cidlinou
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Oprava komunikace, chodníků a víceúčelového hřiště v Chlumci nad Cidlinou 2015
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikací a chodníků v Chlumci nad Cidlinou 2014
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Matex Hk s.r.o.
3 25 869 188
Strabag a.s.
2 11 973 239
Colas Cz, a.s.
1 4 570 000
M - Silnice a.s.
1 3 429 557
Meva-tec s.r.o.
1 1 620 000
Ostatní dodavatelé 1 1 399 750

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

67%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Sběrný dvůr „Podkatovna“ Chlumec nad Cidlinou – stavba
Neuveden
3 027 323
Kompostéry pro občany města Chlumec nad Cidlinou
Neuveden
1 620 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 11% (1 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (3 z 9)