Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Chlumec nad Cidlinou

IČO 00268861

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

7.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou
Sběr odpadu
2
Ø2 v odvětví
Stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 61
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Mládežnická a oprava části ulice Na Vinici v Chlumci nad Cidlinou
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH města Chlumec nad Cidlinou
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Oprava komunikace, chodníků a víceúčelového hřiště v Chlumci nad Cidlinou 2015
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Marius Pedersen a.s.
1 14 810 378
MATEX HK s.r.o.
1 14 749 866
STRABAG a.s.
2 13 332 878
THT Polička, s.r.o.
1 6 105 000
COLAS CZ, a.s.
1 4 385 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 96 614 721
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 201 701 314
Nákupy celkem 298 316 035

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

92%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,33 (Průměrný počet chyb na zakázku)