Státní firmy • 2015

Želivská provozní a.s.

IČO 29131804

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

11.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Úpravna vody Želivka – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení
Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
2
Ø1 v odvětví
Úpravna vody Želivka – Likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk
Vyprazdňování kalových jam a usazovacích nádrží
3
Ø5 v odvětví
Dodávka tekutého síranu hlinitého pro Úpravnu vody Želivka
Chemické výrobky
2
Ø2 v odvětví
Pojištění vodohospodářského majetku a rizik spojených s jeho provozováním
Pojištění majetku
3
Ø2 v odvětví
Úpravna vody Želivka – kontrola jakosti vody při úpravě a dopravě pitné vody, včetně kontroly technologického procesu úpravy vody a některých dalších služeb
Laboratorní služby
2
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Česká voda - Czech Water, a.s.
1 48 515 404
Plosab s.r.o.
1 41 800 000
Kemwater Prochemie s.r.o.
1 38 295 000
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 33 111 555
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
3 32 090 080
Ostatní dodavatelé 7 50 352 489

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 78%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 244 164 529
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 357 720 471
Nákupy celkem 601 885 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka materiálu a náhradních dílů pro provoz úpravny vody Želivka
Neuveden
3 079 037
Dodávka aktivního uhlí pro úpravnu vody Želivka
Neuveden
1 598 832

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

94%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 7% (1 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 7% (1 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 14)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

33%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 64% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,95 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (1 z 14)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.