Kraje • 2016

Olomoucký kraj

IČO 60609460

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Silnice II/444 Uničov - Šternberk, intravilány obcí
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø5 v odvětví
Silnice II/444 Uničov – Šternberk
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Realizace dodávek zemního plynu na rok 2016
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví
II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu PV – rekonstrukce silnice
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví
Domov seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané – přístavba pavilonu
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
23 288 490 803
Strabag a.s.
13 174 793 387
Stavební společnost Navrátil, s.r.o.
19 162 088 834
Ptáček - pozemní stavby s.r.o.
16 148 807 190
Eurovia Cs, a.s.
6 116 911 820
Ostatní dodavatelé 286 1 481 718 263

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

73%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 54% (82 z 152)
Necenová soutěž 18% (27 z 152)
Dělení zakázky na části 45% (69 z 152)
Elektronická aukce 1% (2 z 152)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 380 951 403
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 690 777 585
Nákupy celkem 4 071 728 988

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 30%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,18

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (9 z 371)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 37% (139 z 371)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 371)
Chybné IČO dodavatele 6% (23 z 371)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 371)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 371)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 371)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (11 z 371)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 371)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (3 z 371)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (7 z 371)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (1 z 371)
Insolvence dodavatele 1% (3 z 371)