Malá města • 2016

Město Sedlec-prčice

IČO 00232645

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice
Stavební úpravy školních budov
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Sedlec-Prčice
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu ze správního území města Sedlec-Prčice
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JPO II Sedlec
Hasičská vozidla
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 10 599 584
Porr a.s.
1 8 597 600
Compag Votice s.r.o.
1 7 652 970
B E S s.r.o.
1 5 849 636
Kobit - Thz s.r.o.
1 4 120 000
Ostatní dodavatelé 1 3 062 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 50% (2 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (2 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

67%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 17% (1 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (2 z 6)