Státní firmy • 2015

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČO 49455168

Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

22.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
4
Ø4 v odvětví
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
8
Ø4 v odvětví
Rakvice - ČOV
Výstavba čistíren odpadních vod
6
Ø4 v odvětví
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA - dodatečné stavební práce II
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
1
Ø4 v odvětví
ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - intenzifikace a rekonstrukce - zpracování projektové dokumentace
Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Smp Cz, a.s.
4 338 420 670
Imos Brno, a.s.
1 334 895 067
Arko Technology, a.s.
1 84 698 936
Aqua Procon s.r.o.
2 19 256 000
Komerční banka, a.s.
1 9 340 020
Ostatní dodavatelé 3 16 544 600

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 803 155 293
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 326 551 207
Nákupy celkem 1 129 706 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA - dodatečné stavební práce II
Dodatečné práce
16 153 175
ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - intenzifikace a rekonstrukce - zpracování projektové dokumentace
Krajní naléhavost
14 760 000
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
2 922 649
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA - dodatečné stavební práce III
Dodatečné práce
2 258 265

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

45%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 42% (5 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

29%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 38% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,94 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 12)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.