Nemocnice • 2015

Nemocnice ve Frýdku-místku, příspěvková organizace

IČO 00534188

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

22%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice
Praní a čištění
2
Ø3 v odvětví
Komplexní úklidová služba pro krajské nemocnice
Úklidové služby
4
Ø8 v odvětví
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku - Místku
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
24
Ø4 v odvětví
Praní prádla
Praní a čištění
2
Ø3 v odvětví
PCHO - technická infrastruktura Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Stavby sloužící dopravě
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Renatex Cz a.s.
1 198 000 000
Simacek Hs, spol. s r.o.
1 43 368 100
Dec-plast Trade s.r.o.
1 20 860 980
Inpo, spol. s r.o.
2 6 000 012
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2 5 890 000
Ostatní dodavatelé 10 31 023 666

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 100% (2 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 305 142 761
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 597 674 239
Nákupy celkem 902 817 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 78%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 47% (8 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 71% (12 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 29% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,45 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

64%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 6% (1 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 6% (1 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 41% (7 z 17)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%

Neposkytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.