Státní správa • 2015

Ministerstvo zahraničních věcí

IČO 45769851

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

45.
pořadí
64%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR
Komunikační sítě
2
Ø2 v odvětví
Pravidelná bezúplatná obměna vozového parku Ministerstva zahraničních věcí České republiky (limuzíny)
Osobní vozidla
2
Ø3 v odvětví
Dodávka osobních počítačů a notebooků a zajištění servisu v Praze a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí
Osobní počítače
2
Ø3 v odvětví
Dodávka nových licencí a zajištění návaznosti podpory SW produktů firmy IBM na období 2014 - 2019
Balíky programů pro internet a intranet
3
Ø3 v odvětví
Podpora a rozvoj Vízového systému MZV (2012-2015)
Programování aplikačního programového vybavení
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Gts Czech s.r.o.
1 129 916 416
invelt - s.r.o.
3 69 327 000
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
5 61 502 592
Dell Computer , spol. s r. o.
1 41 840 000
Vums Legend, spol. s r.o.
1 28 095 056
Ostatní dodavatelé 35 176 706 107

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

86%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (5 z 15)
Necenová soutěž 13% (2 z 15)
Dělení zakázky na části 7% (1 z 15)
Elektronická aukce 0% (0 z 15)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

28%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 538 064 134
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 6 139 555 157
Nákupy celkem 6 677 619 291

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

58%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 11%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

37%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (5 z 46)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (10 z 46)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 46)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 46)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 46)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 46)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (2 z 46)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 13% (6 z 46)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

68%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 73% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,31 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 46)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 46)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 46)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 46)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 46)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 46)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (5 z 46)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.