Státní správa • 2015

Ministerstvo dopravy

IČO 66003008

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Poskytování služeb provozu infrastruktury pro Dopravně správní agendy a systémy ERP a HR
Poradenské služby v oblasti řízení projektů
1
Ø2 v odvětví
Zajištění provozu aplikace centrálního registru vozidel
Služby informačních technologií
2
Ø1 v odvětví
Zajištění provozu infrastruktury pro dopravně správní agendy a systémy ERP a HR
Poradenské služby v oblasti řízení projektů
1
Ø2 v odvětví
Zajištění provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS
Služby informačních technologií
1
Ø1 v odvětví
Zajištění provozu aplikace CRV
Služby informačních technologií
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
O2 Czech Republic a.s.
5 125 952 392
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
3 98 462 030
Icz a.s.
2 88 420 000
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
2 77 539 116
Ifs Czech s.r.o.
1 41 696 800
Ostatní dodavatelé 27 348 140 252

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

35%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 780 210 590
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 5 476 077 712
Nákupy celkem 6 256 288 302

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

20%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Poskytování služeb provozu infrastruktury pro Dopravně správní agendy a systémy ERP a HR
Neuveden
69 382 800
Zajištění provozu aplikace centrálního registru vozidel
Neuveden
57 020 000
Zajištění provozu infrastruktury pro dopravně správní agendy a systémy ERP a HR
Neuveden
46 255 200
Zajištění provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
41 696 800
Zajištění provozu aplikace CRV
Neuveden
31 400 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

30%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 65%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,71

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 40)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 40)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 40)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 40)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 40)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 40)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 40)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (5 z 40)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,57 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 40)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 40)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (2 z 40)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 40)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 40)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 40)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (7 z 40)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.