Malá města • 2016

Město Králův Dvůr

IČO 00509701

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ v Králově Dvoře od školního roku 2015/2016
Podávání jídel
2
Ø2 v odvětví
Králův Dvůr – Levín – splašková kanalizace, zhotovitel
Stavební práce na výstavbě kanalizace
7
Ø5 v odvětví
Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
8
Ø5 v odvětví
Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr
Zahradnické služby
3
Ø6 v odvětví
„VÝSTAVBA PAVILONU „E“ V MŠ POD HÁJEM“
Stavební montážní práce
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Školní jídelna Hořovice, s.r.o.
2 40 000 000
Petr Vykrut
3 19 954 784
Vodohospodářské stavby Javorník-cz s.r.o.
1 19 949 436
Vysspa Sports Technology s.r.o.
1 18 854 498
Trepart s.r.o.
2 16 506 423
Ostatní dodavatelé 10 62 931 353

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 100% (3 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (2 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 11% (2 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (1 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 26% (5 z 19)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 19)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 19)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (1 z 19)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 19)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 19)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 19)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (4 z 19)