Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Králův Dvůr

IČO 00509701

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

23%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přístavba pavilonu základní školy ZŠ Králův Dvůr
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Komunální služby pro Město Králův Dvůr
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø2 v odvětví
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ v Králově Dvoře od školního roku 2015/2016
Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
2
Ø2 v odvětví
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ v Králově Dvoře od školního roku 2015/2016
Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
2
Ø2 v odvětví
Chodník podél silnice II/605,Králův Dvůr – Levín
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
GEOSAN GROUP a.s.
1 91 979 331
Školní jídelna Hořovice, s.r.o.
2 40 000 000
Technické služby Beroun, s.r.o.
2 24 248 000
STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
1 8 980 044
Konstruktis Alfa spol. s r.o.
1 6 768 884
Ostatní dodavatelé 5 21 495 703

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 60% (3 z 5)
Dělení zakázky na části 40% (2 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 308 142 421
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 337 202 421
Nákupy celkem 645 344 842

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (2 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 45% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,82 (Průměrný počet chyb na zakázku)