Nemocnice • 2015

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

IČO 26095157

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 57%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
2 166 780 351
Sska-stavební společnost Karviná, a.s.
2 23 390 014
Arstav s.r.o.
2 23 342 480
Pradast, spol. s r.o.
1 6 891 470
L I N E T spol. s r.o.
1 4 048 400
Ostatní dodavatelé 2 3 423 963

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 100% (1 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

46%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 227 876 679
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 836 892 321
Nákupy celkem 1 064 769 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

68%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec
Dodatečné práce
13 412 351
Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec
Neuveden
3 873 233
Stavební úpravy pavilonu C v areálu nemocnice Jindřichův Hradec
Dodatečné práce
3 476 263

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

24%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (3 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 30% (3 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 30% (3 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

26%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 36% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,11 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (2 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (1 z 10)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%

Neposkytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.