Státní správa • 2015

Národní památkový ústav

IČO 75032333

Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

36.
pořadí
66%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy
Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
8
Ø4 v odvětví
Zhotovitel staveb v areálu Centra obnovy památek architektury 20. století
Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
3
Ø4 v odvětví
Výběr generálního dodavatele stavby - NCDT Valtice
Rekonstrukce budov
12
Ø5 v odvětví
Realizace rekonstrukcí objektů v areálu SZ Veltrusy
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce nové správní budovy NPÚ Ostrava
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
7
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hochtief Cz a. s.
2 315 038 938
Vw Wachal a.s.
1 177 907 587
Unistav a.s.
4 151 177 458
Psj, a.s.
1 107 185 000
Konsit a.s.
1 92 374 677
Ostatní dodavatelé 90 498 653 361

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 41% (16 z 39)
Necenová soutěž 8% (3 z 39)
Dělení zakázky na části 21% (8 z 39)
Elektronická aukce 0% (0 z 39)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 342 572 028
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 969 247 455
Nákupy celkem 2 311 819 483

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

46%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 18%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,98

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (5 z 99)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (15 z 99)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 99)
Chybné IČO dodavatele 4% (4 z 99)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 99)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 99)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (2 z 99)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 21% (21 z 99)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

16%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 20% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,79 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 99)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (2 z 99)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 99)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 99)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 99)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 99)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (19 z 99)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.